เกี่ยวกับเรา

MyanMarHappy

บริหาร งานโดย บริษัท ทรี บิสสิเนส จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06249 ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว ให้บริการจัดกรุ๊ปดูงาน ของหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และทัศนศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือจัดกรุ๊ปส่วนตัว ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก

ประเทศพม่า เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการได้หลากหลายรูปแบบ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ MyanMarHappy ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศพม่า ทั้งแบบหมู่คณะ (Incentive Group) หรือแบบร่วมเดินทางกับผู้อื่น (Collective Group)

ใบอนุญาตฺธุรกิจนำเที่ยว