ช็อปปิ้งที่

ตลาดสก๊อต (Scott Market) หรือ ตลาดโบยก อองซาน (Bogyoke Aung San Market) เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าและ เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝาก ของที่ระลึก มากมาย เน้นราคาถูก รวมทั้งเครื่องประดับ อย่าง อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน ทั้งยังมี เครื่องหวาย งานฝีมือ ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์ เป็นต้น ตลาดสก๊อตตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น.

ตลาดเซโจ เป็นศูนย์กลางทางการค้าในเขตพม่าส่วนบน เน้น งานช่างฝีมือของที่นี่ ผลิตงานฝีมือตามกรรมวิธีโบราณ ด้วยทอง เงิน หินอ่อน กับสิ่ว เส้นด้าย และหูกทอผ้า ข้อมูลอื่นๆ